Tid er penge....

Det betaler sig for dig og din virksomhed at være på forkant med udviklingen – også på toldområdet. Et område som mange virksomheder finder komplekst og svært at have styr på.

De kommende år bliver den danske toldadministration ændret radikalt. Alt skal digitaliseres som led i den danske implementering af EU-toldkodeksen.

Den 1. juli 2018 blev der etableret en ny Toldstyrelse i Danmark. Vi får forhåbentlig en helt nye toldadministration med langt mere fokus på kundekontakt og inddragelse af virksomhederne. Det er tiltrængt.

Erhvervslivets Kompetencecenter For Told  (EKFT) har som opgave på toldområdet  at sikre Danske virksomheder gode rammer for fortsat at drive virksomhed i Danmark. Vi skal ikke stilles ringere end virksomheder i andre EU lande på grund af dårlige IT systemer, manglende rådgivning, nationale særregler på toldområdet etc. 

 

EKFT´s formål er:

 • At give sine medlemmer et kig ind i fremtiden om hvad kan vi forvente i den kommende tid mht. nye regler og love på told- og moms området i EU
 • At påvirke nationale myndigheder til at skabe de bedste og mest konkurrencedygtige vilkår for danske virksomheder
 • At informere medlemmer og lukke informations gabet mellem SKAT og kunderne
 • Binde alle interessenter sammen og fungere som en tænketank hvis eneste formål  er at skabe klarhed og gennemsigtighed på toldområdet – til glæde for alle parter 

EKFT tilbyder relevante og aktuelle nyheder:

 • EKFT´s toldspecialister samler al relevant viden og udsender  nyhedsbreve
 • Vurderinger, trends og bud på fremtidige scenarier på toldområdet både nationalt og internationalt

EKFT tilbyder fire-fem årlige netværksarrangementer om f.eks.:

 • Det toldpolitiske trekantsdrama mellem USA, Kina og EU og om konsekvenserne for danske virksomheder
 • Brexit-processen og hvad de toldmæssige konsekvenser af Brexit bliver for danske  virksomheder
 • Den nye danske toldadministration og de nye IT-systemer bag toldkodeksen

   

EKFT tilbyder sparring om told- og handelsudfordringer samt advokatydelser (kontakt os på 70131214)

EKFT tilbyder medlemsvirksomhederne kvalificeret juridisk rådgivning, hvis toldsager ender i en tvist eller retssag. Dette sker via advokatkontoret Momentum Advokatfirma til stærkt nedsatte priser.

Efter særskilt aftale kan der eksempelvis leveres:

 • Tilpasning af standardfuldmagter
 • Gennemgang, udfærdigelse og forhandling af kontrakter på toldområdet
 • Gennemgang af kontraktuelt setup og juridisk risk management
 • Sagsbehandling overfor myndigheder, landsretten og ved de almindelige domstole og voldgift

 

EKFT tilbyder unikke tolduddannelser

EKFT tilbyder uddannelser, der hjælper dig og din virksomhed med at få et overblik over muligheder og begrænsninger ud fra de mange regler og love på toldområdet, der skal overholdes.

Vi tilbyder medlemmerne åbne toldkurser og uddannelsesforløb samt firmaspecifikke udviklingsforløb. På vores uddannelser møder du undervisere, der dækker hele den brede vifte af faglig viden på området.

Formålet med uddannelserne er at hæve kompetenceniveauet på toldområdet ved at give kursisterne en grundig information og et solidt overblik over toldområdet og fortoldningsarbejde. Det drejer sig om: 

Tolddiplomuddannelsen

 • Toldopgaven
 • Tarifering og varekundskab
 • Import/eksport
 • Toldværdi

Tilmelding kan ske her

Toldkurser

 • Forædling og oplag
 • Forsendelse
 • Told brushup
 • Toldpræference

Tilmelding kan ske her

 • Interne kurser (EKFT hjælper dig med at definere målsætninger for undervisningsforløbet og laver en grundig analyse af, hvor I er, og hvor I vil hen og udvikler herefter programmet)

 

Ønsker du at gøre brug af ovenstående så kontakt os på: info@ekft.dk