Brexit og momsændringer fylder meget i EKFT’s planer

Brexit og momsændringer fylder meget i EKFT’s planer

Oprettelsesdato

28.10.2019 - 14:38

EU's medlemslande har godkendt en udsættelse af brexit til 31. januar 2020. Det falder i god jord hos Erhvervslivets Kompetencecenter For Told (EKFT), der mener, at No Deal Brexit torsdag i denne uge ville have været en katastrofe.

Henrik Beck, sekretariatsleder i EKFT, mener, at der er god grund til forsigtig optimisme:

- Det britiske parlament har i princippet godkendt den skilsmisseaftale, som den britiske premierminister Boris Johnson har forhandlet på plads med EU. Nu mangler blot det britiske parlaments grundige gennemgang af følgelovgivningen. Det er der nu udsigt kan ske sted inden den nye skæringsdato 31. januar næste år – uanset om der bliver holdt britisk parlamentsvalg i mellemtiden. Derfor kan det godt være, at det i januar 2020 ender med en velordnet britisk EU-exit med en skilsmisseaftale – og med en overgangsordning frem til udgangen af december 2020, hvor Storbritannien bevarer sin tilknytning til det indre marked og EU-Toldunionen. Så kan vi få nogenlunde god tid til at forberede os på den fremtidige samhandel med et Storbritannien, der har meldt sig ud af EU, siger Henrik Beck.

EKFT og Danske Speditører, der har oprettet EKFT, vil følge udviklingen meget tæt de nærmeste uger

- Når vi kender resultatet af det britiske parlaments grundige gennemgang af Brexit-lovgivningen, får vi et mere sikkert overblik over, hvad der kommer til at ske. Og hvornår det kommer til at ske. Så vil samtlige medlemsvirksomheder under EKFT blive indbudt til informations- og netværksmøder om Brexit, fortæller Henrik Beck.   

 

Også informationsindsats om moms

I løbet af kort tid vil EKFT også indbyde sine medlemsvirksomheder til informations- og netværksmøder om, hvad der kommer til at ske på momsområdet. Her er der nemlig lagt op til, at for at kunne opnå momsfrihed ved handel inden for EU skal sælger fremover kunne dokumentere, at varen leveres til et andet EU-land og transporten skal gennemføres af sælgeren (eller for denne regning) eller køberen (eller for dennes regning).

Når dette er fuldt udrullet i den danske lovgivning, vil de få vidtrækkende konsekvenser. Desværre har den danske skatteminister netop måttet erkende, at den danske skatteforvaltning ikke er helt klar til at håndhæve de nye momsregler. Ligesom med hensyn til EU-Toldkodeksen bliver der tale om udfordringer med at implementere EU-kravene på momsområdet inden for de fastsatte tidsfrister. Skatteministeren har netop sagt, at han netop nu er gået i gang med at ”kortlægge konsekvenserne ved manglende IT-understøttelse af de nye regler og eventuelle tiltag, der kan afbøde konsekvenserne heraf.”

- I løbet af kort tid fremsættes og vedtages et forslag om en ændring af momsloven, der har til formål at bringe momslovens regler i overensstemmelse med EU-reglerne og implementere de nye EU-momsregler. Når vi har lidt mere overblik, iværksætter vi en informationsindsats om den praktiske håndtering af de nye momsregler. Det kan vi af gode grunde ikke gøre meningsfuldt på nuværende tidspunkt, hvor lovgivningen og konsekvensændringerne i en række bekendtgørelser ikke er længere fremme, end tilfældet er, siger Henrik Beck med beklagelse.