Virksomhederne bliver inddraget i systemudvikling og test

Virksomhederne bliver inddraget i systemudvikling og test

Oprettelsesdato

09.12.2019 - 16:40

Tirsdag den 21. januar 2020 afholdes det første møde, der skal give danske virksomheder mulighed for at tilpasse og udvikle løsninger, der er kompatible med de nye toldsystemer. Tilmeldingsfristen er 20. december 2019.

Dermed har Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen imødekommet et længe næret ønske hos Erhvervslivets Kompetencecenter For Told (EKFT) og Danske Speditører.

- Siden 2015 har vi argumenteret stædigt for, at speditionsfirmaer og andre danske virksomheder skal inddrages, når de danske IT-systemer bag EU-Toldkodeksen skal rulles ud. Toldmyndighederne skal afdække både brugerbehov til systemudviklingen og det efterfølgende testforløb, og grunden til at det først sker nu, er, at IT-systemerne er blevet væsentligt forsinket, siger Henrik Beck, der er sekretariatsleder for EKFT.   

EKFT vil opfordre alle virksomheder, der udveksler filer og meddelelser med Toldstyrelsens angivelsessystemer, til at tage imod invitationen om at deltage i de tekniske orienteringsmøder.

- Arrangementet i København den 21. januar 2020 er kun det første af sin art. Derfor vil jeg også opfordre virksomheder, der ikke har mulighed for at deltage i mødet i København, til at give sig til kende over for EUTK-sekretariatet i Toldstyrelsen, sådan at de kan komme på Toldstyrelsens radar. Man skal som virksomhed selvfølgelig ikke nødvendigvis holde til i Storkøbenhavn for at blive inddraget af Toldstyrelsen, der i øvrigt selv hører hjemme i det sydlige Aarhus. Det er vigtigt, at alle virksomheder med behov for det, bliver hørt og set, siger Henrik Beck.

Læs om inddragelsen her, hvor du kan tilmelde dig og hvor der også er link videre til information om de nye toldsystemer.